Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Sprawa nr 04/17 (powtórzona)

21.07.2017
Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap 31.08.2017 11:00

Sprawa nr 04/17

29.06.2017
Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap 14.07.2017 12:00

Sprawa nr 06/17

26.04.2017
Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin 23.05.2017 12:00

Wybierz Strony

do góry