Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

05/19

05.02.2019
Dostawa produktów sypkich, przypraw, pieczywa i ciast oraz produktów garmażeryjnych poniżej 144 000 euro 13.02.2019 11:00

04/19

31.01.2019
Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych), wody mineralnej, sałatek oraz masy jajowej poniżej 144 000 euro 08.02.2019 11:00

11/18

07.09.2018
Zakup energii elektrycznej poniżej 144 000 euro 26.07.2018 11:00

Sprawa nr 10/18

10.08.2018
Remont dachu budynku nr 9 w m. Mielno poniżej 5 548 000 euro 24.08.2018 00:00

Sprawa nr 04/18

01.02.2018
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 144 000 euro 09.02.2018 11:00

Sprawa nr 12/17

05.12.2017
Dostawa produktów żywnościowych 13.12.2017 11:00

Sprawa nr 08/17

11.10.2017
Dostawa rur do budowy kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych. 11.10.2017 11:00

Sprawa nr 07/17 (powtórzona)

17.08.2017
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin 01.09.2017 11:00

Sprawa nr 04/17(powtórzona)

16.08.2017
Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap. 31.08.2017 11:00

Sprawa nr 07/17

27.07.2017
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin 11.08.2017 11:00

Wybierz Strony

do góry