Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 16/19 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

16/19

Agnieszka Zarębska
20.11.2019

Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej

Nr referencyjny: 16/19

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. do godz. 11.00

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15811100-7, 15614100-6, 15851100-9, 15894300-4, 15981000-8

do góry