Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 09/19 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

09/19

Agnieszka Zarębska
23.10.2019

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych

 
Nr referencyjny: 09/19
 
Termin składania ofert: 31.10.2019 r. do godz. 11.00
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych
 
Część nr 1 – dostawa mięsa;
Część nr 2 – dostawa przetworów mięsnych;
Część nr 3 – dostawa ryb i przetworów rybnych.
 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15100000-9; 15113000-3; 15111100-0; 15412100-0; 15114000-0; 15112000-6; 15131130-5; 15131210-0; 15131310-1; 15233000-0; 15234000-7; 03311700-9; 03311000-2; 15235000-4 
 
Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro
do góry