Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 12/19 powtórzona - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

12/19 powtórzona

Ewelina Świtała
24.10.2019

Dostawa dwóch samochodów osobowych

Termin składania ofert: 05.11.2019 r. do godz. 11.00

Nowy termin składania ofert: 08.11.2019 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 34115200-8

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

Część nr 1 – Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego o nadwoziu
typu Mikrobus;

Część nr 2 – Dostawa samochodu osobowego 5 miejscowego o nadwoziu
typu Kombivan;

 

 

Projekt nr PL/2019/PR/0069 pn. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy zewnętrznej UE”.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

do góry