Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 12/19 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Sprawa nr 12/19

Ewelina Świtała
24.09.2019

Dostawa dwóch samochodów osobowych

Nr referencyjny: sprawa nr 12/19

Termin składania ofert: 08.10.2019 r. do godz. 11.00

Nowy termin składania ofert: 11.10.2019 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 34115200-8

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

Część nr 1 – Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego o nadwoziu
typu Mikrobus
;

Część nr 2 – Dostawa samochodu osobowego 5 miejscowego o nadwoziu
typu Kombivan
;

       

 

Projekt nr PL/2019/PR/0069 pn. „Wzmocnienie potencjału SG w zakresie kontroli ruchu granicznego oraz ochrony granicy zewnętrznej UE”.

Bezgraniczne Bezpieczeństwo

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

do góry