Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 04/19 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

04/19

Mariusz Makara
19.06.2019

Dostawa warzyw i owoców świeżych, sałatek jarzynowych z różnymi dodatkami oraz masy jajowej

Dostawa warzyw i owoców świeżych, sałatek jarzynowych z różnymi dodatkami oraz masy jajowej

Nr referencyjny: 04/19 (część 2)

Termin składania ofert: 27.06.2019 r. do godz. 11.00

Część nr 1 – dostawa warzyw i owoców świeżych;

Część nr 2 – dostawa sałatek jarzynowych z różnymi dodatkami;

Część nr 3 – dostawa masy jajowej.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221270-9, 03221270-9, 03221100-7, 03221000-6, 03221120-3, 15331400-1, 15894300-4, 03142400-2

 

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

 

Dokumenty dotyczące sprawy:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

do góry