Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 05/19 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

05/19

Agnieszka Zarębska
05.02.2019

Dostawa produktów sypkich, przypraw, pieczywa i ciast oraz produktów garmażeryjnych

Nr referencyjny: 05/19

Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godz. 11.00

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów sypkich, przypraw, pieczywa i ciast oraz produktów garmażeryjnych

Część nr 1 – dostawa produktów sypkich oraz przypraw;

Część nr 2 – dostawa pieczywa i ciast;

Część nr 3 – dostawa produktów garmażeryjnych.

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15872000-7, 15851100-9, 15814100-6, 15613311-4, 15871230-5, 15811100-7, 15811000-6, 15812000-3, 15812200-5, 15800000-6, 15898000-9, 15894300-4

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

 

do góry