Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 04/17 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Sprawa nr 04/17

Ewelina Świtała
29.06.2017

Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap

Nr referencyjny: 04/17

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zadania pn.: „Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap” (kod CPV 45110000-1; 45000000-7;45310000-3), które obejmują roboty branży budowlanej i roboty branży elektrycznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Branża budowlana: w ramach przedmiotowego zamówienia ujęto wykonanie robót budowlanych na terenie COS SG w m. Mielno na działce nr 234/7 przy ul. 6 Marca 6. Projektuje się budowę wiaty o konstrukcji drewnianej wraz z magazynem na drewno oraz osłony śmietnikowej wraz z utwardzeniem terenu.

Branża elektryczna: w ramach przedmiotowego zamówienia przewiduje się wykonanie WLZ do obiektu wiaty z tablicy głównej w budynku nr 9 oraz montaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych.

Termin składania ofert: 14.07.2017 r. do godz. 12.00

Zebranie Wykonawców: Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców

do góry