Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 06/17 - Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Sprawa nr 06/17

Ewelina Świtała
26.04.2017

Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin

Nr referencyjny: 06/17

Wspólny słownik zamówień (CPV): z grupy CPV: 45320000-6, 45261000-4, 45310000-3, 45330000-9, 45420000-7, 45430000-0, 45450000-6

Nazwa przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B   w m. Koszalin

Opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku nr 41, 41A - 41B w m. Koszalin o powierzchni użytkowej 987,00 m2, realizowana będzie m. Koszalin przy ul. Piłsudskiego 92. Zakres prac obejmuje kompleksową termomodernizację, zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r., poz.712). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących roboty branży budowlanej, branży sanitarnej i branży elektrycznej.

Termin składania ofert: 16.05.2017 r. do godz. 12.00

Nowy Termin składania ofert: 19.05.2017 r. do godz. 12.00

Nowy Termin składania ofert: 23.05.2017 r. do godz. 12.00

Zebranie wykonawców: w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.05.2017 r. o godz. 11.00

do góry