Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na odpady dla COSSG w Koszalinie

20.02.2023 28.02.2023

Przeprowadzenie morskich szkoleń specjalistycznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w 2023 roku zgodnie z Konwencją STCW 78/95 (cz. II)

16.02.2023 23.02.2023

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z obiektu w Mielnie przy ul. Prądno 2 należącego do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

27.01.2023 31.01.2023

Postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup usług mycia pojazdów służbowych w 2023

21.12.2022 29.12.2022

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z obiektów w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 będących we władaniu Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

15.12.2022 20.12.2022

Zapytanie ofertowe dotyczące usług pralniczych COSSG - 2023 r.

13.12.2022 19.12.2022

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy materiałów biurowych dla COSSG w Koszalinie

14.12.2022 19.12.2022

Zapytanie ofertowe na najem i serwis odzieży roboczej, mat wejściowych i szafek na odzież roboczą

21.12.2022 16.12.2022

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa profesjonalnych środków czystości dedykowanych do bloków żywienia firmy DR WEIGERT wraz z zapewnieniem centralnego systemu dozowania środków chemicznych do urządzeń myjących i armatury Zamawiającego

13.12.2022 16.12.2022

Zakup i dostawa środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na odpady dla COSSG w Koszalinie

09.12.2022 15.12.2022
do góry