Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Przedmiot zamówienia Data publikacji Termin skałdania ofert

Usługa odbioru i transportu do miejsca dalszego zagospodarowania odpadów gastronomicznych

07.02.2020 12.02.2020

Wykonywanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

09.01.2020 15.01.2020

Świadczenie w 2020 roku: Zad. nr 1 - usług serwisowych urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych, Zad. nr 2 - usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie.

31.12.2019 10.01.2020

Zapytanie ofertowe - usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów gastronomicznych - materiał kategorii 3 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego)” wytwarzanych przez kuchnię Zamawiającego.

16.12.2019 20.12.2019

Zapytanie ofertowe - ubezpieczenie mienia (bud. 45 przy ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie oraz środków obrotowych) od pożarów i innych zdarzeń losowych na rok 2020 będącego w trwałym zarządzie COSSG

19.12.2019 20.12.2019

Wywóz i unieszkodliwienie nieczystości stałych (odpadów komunalnych) z obiektów należących do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

13.12.2019 16.12.2019

Zakup i dostawa materiałów biurowych

12.12.2019 16.12.2019

16/19

20.11.2019 28.11.2019

Zakup środków czystości, worków na odpady, ręczników papierowych, papieru toaletowego oraz pozostałych materiałów niezbędnych do wyposażenia stanowisk pracy osób sprzątających obiekty znajdujące się w COSSG

02.12.2019 06.12.2019

Zakup materiałów opatrunkowych w postaci staz taktycznych, opasek zaciskowych, opatrunków indywidualnych i taśm uciskowych

21.11.2019 27.11.2019

Wybierz Strony

do góry