Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

01/21

21.05.2021
Dostawa warzyw i owoców świeżych. poniżej 139 000 euro 31.05.2021 09:00

02/21 powtórzone

20.04.2021
Przebudowa kotłowni w budynku nr 51 (kuchnia – stołówka) w m. Koszalin. poniżej 5 350 000 euro 05.05.2021 00:00

_

13.04.2021
do góry