Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

13/18

24.09.2018
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 i 95 w Koszalinie poniżej 144 000 euro 02.10.2018 11:00

Sprawa 10/18 powtórzona

28.08.2018
Remont dachu budynku nr 9 w m. Mielno poniżej 5 548 000 euro 13.09.2018 11:00

11/18

18.07.2018
Zakup energii elektrycznej poniżej 144 000 euro 26.07.2018 11:00

03/18

07.06.2018
Dostawa warzyw i owoców świeżych. poniżej 144 000 euro 15.06.2018 11:00

08/18

15.05.2018
Termomodernizacja budynku nr 45 (magazyn) w m. Koszalin poniżej 5 548 000 euro 30.05.2018 11:00

09/18

03.04.2018
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin poniżej 5 548 000 euro 19.04.2018 11:00

06/18

20.03.2018
Przebudowa wewnętrznych sieci na terenie COSSG poniżej 5 548 000 euro 05.04.2018 11:00

07/18

09.03.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę krytej strzelnicy w m. Koszalin poniżej 144 000 euro 21.03.2018 11:00

04/18 powtórzona

05.03.2018
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 144 000 euro 15.03.2018 11:00

Sprawa nr ​ 01/18

26.01.2018
Dostawa nabiału, jaj kurzych i masy jajowej poniżej 144 000 euro 05.02.2018 11:00

Wybierz Strony

do góry