Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

04/20

04.06.2020
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 - cz.1 zaplecze dydaktyczne (COS SG) poniżej 5 350 000 euro 19.06.2020 11:00

Sprawa 01/20

14.02.2020
Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych 27.02.2020 11:00

Sprawa 01/20

14.02.2020
Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych 27.02.2020 11:00

12/19 powtórzona

22.11.2019
Dostawa dwóch samochodów osobowych poniżej 144 000 euro 03.12.2019 11:00

16/19

20.11.2019
Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej poniżej 144 000 euro 28.11.2019 11:00

15/19

20.11.2019
Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy i jaj świeżych. poniżej 144 000 euro 29.11.2019 11:00

14/19

14.11.2019
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych. Część nr 1 – dostawa mięsa; Część nr 2 – dostawa przetworów mięsnych; poniżej 144 000 euro 25.11.2019 11:00

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata (Zamawiającego) - zapytanie realizowane w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986)

31.10.2019
Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata (Zamawiającego) - zapytanie realizowane w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) poniżej 750000 euro 15.11.2019 00:00

09/19

23.10.2019
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 144 000 euro 31.10.2019 11:00

Zakup energii elektrycznej

16.10.2019
Zakup energii elektrycznej poniżej 144 000 euro 25.10.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry