Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 10/20 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 10/20

Mariusz Makara
03.12.2020

Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych

Sprawa nr 10/20


Część nr 1 – dostawa warzyw i owoców świeżych;

Część nr 2 – dostawa warzyw i owoców przetworzonych;

Część nr 3 – dostawa warzyw i owoców mrożonych.

 

Termin składania ofert: 11.12.2020 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV:  03212100-1,03221410-3, 03221000-6, 03222321-9, 03222220-1, 03222340-8, 15331400-1, 15331450-6, 15331500-2, 15331400-1, 15332000-4, 15332300-7, 15894100-2, 15331170-9, 15311100-2, 15332000-4

Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro

do góry