Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 09/20 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

09/20

Agnieszka Zarębska
26.10.2020

Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej

Nr referencyjny: sprawa nr 09/20

Część nr 1 – dostawa produktów sypkich i przypraw;

Część nr 2 – dostawa pieczywa i ciast;

Część nr 3 – dostawa produktów garmażeryjnych;

Część nr 4 – dostawa wody mineralnej.

Termin składania ofert: 03.11.2020 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV:  15891000-0, 15872000-7, 15613000-8, 15600000-4, 15613310-4, 15851100-9, 15871273-8, 15811100-7, 15811000-6, 15812000-3, 15812200-5, 15810000-9, 15810000-9, 15894300-4, 15981000-8

Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro

 

do góry