Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 08/20 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

08/20

Ewelina Świtała
21.10.2020

Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy i jaj świeżych

Numer referencyjny: 08/20

KOD CPV:  15511100-4, 15511210-8, 15512000-0, 15551300-8, 15551000-5, 15551500-0, 15540000-5, 15542100-0, 15542200-1, 15542300-2, 15543100-7, 15544000-3, 15530000-2, 15411110-6, 15800000-6, 15421000-5, 03142500-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich i tłuszczy w ilości 18675 kg/l oraz dostawa jaj świeżych w ilości 60000 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5a-5b do siwz.

Termin składania ofert: 30.10.2020 do godz. 11:00.

do góry