Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 07/20 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

07/20

Ewelina Świtała
14.10.2020

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych

Nr referencyjny:  sprawa nr 07/20

Część nr 1 – dostawa mięsa;

Część nr 2 – dostawa przetworów mięsnych;

Część nr 3 – dostawa ryb i przetworów rybnych.

 

Termin składania ofert: 23.10.2020 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15113000-3, 15111100-0, 15112000-6, 15131130-5, 15131210-0, 15131310-1, 15221000-3, 15220000-6, 03311000-2, 15235400-4

Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro

 

do góry