Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 06/20 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

06/20

Ewelina Świtała
15.09.2020

Dostawa urządzenia do wykrywania obecności osób na podstawie detekcji bicia serca.

Zamówienie finansowane w całości ze środków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX (Umowy Grantowa 2020/233/TRU)

Nr referencyjny: sprawa nr 06/20

Termin składania ofert: 23.09.2020 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 31711310-9, 31642000-8, 38293000-5

Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro

do góry