Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 01/20 – część nr 2 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

01/20 – część nr 2

Mariusz Makara
17.06.2020

Dostawa warzyw i owoców świeżych

Nr referencyjny: 01/20 – część nr 2

 

Termin składania ofert: 25.06.2020 r. do godz. 11.00

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa warzyw i owoców świeżych

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 03212100-1, 03221410-3, 03221270-9, 03221240-0, 03221112-4, 03221113-1, 15331400-1, 03222332-9, 03222220-1, 03222240-7, 03222111-4, 03222210-8

 

Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro

do góry