Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 03/20 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

03/20

Mariusz Makara
10.06.2020

Dostawa mięsa i przetworów mięsnych

Nr referencyjny: 03/20

 

Termin składania ofert: 18.06.2020 r. do godz. 11.00

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa mięsa i przetworów mięsnych.

 

Część nr 1 – dostawa mięsa;

Część nr 2 – dostawa przetworów mięsnych.

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15112000-6 15113000-3; 15111100-0; 15412100-0; 15114000-0; 15131130-5; 15131210-0; 15131310-1

 

Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro

do góry