Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa 10/18 powtórzona - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa 10/18 powtórzona

Ewelina Świtała
28.08.2018

Remont dachu budynku nr 9 w m. Mielno

Nr referencyjny: 10/18 powtórzona

Nazwa przedmiotu zamówienia: Remont dachu budynku nr 9 w m. Mielno

Termin składania ofert: 13.09.2018 r. do godz. 11.00

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

Wspólny słownik zamówień (CPV): 45260000-7; 45261210-9; 45261310-0; 45261320-3; 45262100-2

 

do góry