Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 11/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

11/18

Mariusz Makara
18.07.2018

Zakup energii elektrycznej

Nr referencyjny: 11/18

 

Termin składania ofert: 26.07.2018 r. do godz. 11.00

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: Zakup energii elektrycznej

 

Część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży

                       Granicznej w m. Mielno przy ul. Prądno 2 (budynek nr 9);

Część nr 3 – zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży

                       Granicznej w m. Mielno przy ul. 6-go Marca nr 6 (budynki nr 1,2,3).

 

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 09300000-2

 

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

do góry