Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 09/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

09/18

Ewelina Świtała
03.04.2018

Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin

Nazwa przedmiotu zamówienia: Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin

Termin składania ofert: 19.04.2018 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 45111000-8; 45262700-8; 45200000-9; 45260000-7; 45262700-4; 45310000-3; 45311000-0; 45314200-3; 45314300-4; 45300000-0; 45453000-7, 45220000-0, 452340000-0

Zebranie Wykonawców odbędzie w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.04.2018 r. o godz. 11.00

Wartość zamówienia: poniżej 5 548 000 euro

 

do góry