Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 07/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

07/18

Mariusz Makara
09.03.2018

Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę krytej strzelnicy w m. Koszalin

Termin składania ofert: 21.03.2018 r. do godz. 11.00

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 71200000-0, 71320000-7

Wartość zamówienia: poniżej 144 000 euro

 

Zebranie Wykonawców odbędzie w siedzibie Zamawiającego w dniu 14.03.2018 r. o godz. 11.00

do góry