Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr ​ 01/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr ​ 01/18

Mariusz Makara
26.01.2018

Dostawa nabiału, jaj kurzych i masy jajowej

Termin składania ofert: 05.02.2018 r. do godz. 11.00

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa nabiału, jaj kurzych i masy jajowej

Część nr 1 – dostawa nabiału;

Część nr 2 – dostawa jaj kurzych;

Część nr 3 – dostawa masy jajowej.

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15500000-3, 15511100-4, 15511210-8, 15512000-0, 15551300-8, 15551000-5, 15540000-5, 15542200-1, 15542300-2, 15543100-7, 15544000-3, 15530000-2, 15431100-9, 15421000-5, 03142500-3, 03142300-1

do góry