Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 02/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 02/18

Ewelina Świtała
25.01.2018

Dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych

Termin składania ofert: 02.02.2018 r. do godz. 11.00

Dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych

Część nr 1 – dostawa mięsa;

Część nr 2 – dostawa przetworów mięsnych;

Część nr 3 – dostawa ryb i przetworów rybnych.

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 15110000-2, 15113000-3, 15412100-0, 15112000-6, 15130000-8, 15131130-5, 15131135-0, 15131310-1, 15200000-0, 15233000-0, 15221000-3, 15240000-2, 03311700-9, 

do góry