Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 03/18 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 03/18

Ewelina Świtała
24.01.2018

Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych) oraz wody mineralnej

Termin składania ofert: 01.02.2018 r. do godz. 11.00

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych) oraz wody mineralnej

Część nr 1 – dostawa warzyw i owoców świeżych;

Część nr 2 – dostawa warzyw i owoców przetworzonych;

Część nr 3 – dostawa warzyw mrożonych;

Część nr 4 – dostawa wody mineralnej;

Wspólny słownik zamówień (CPV) z grupy CPV: 0320000-3, 15330000-0, 15981000-8, 15871230-5, 15871250-1, 15871273,8, 15331400-1, 15331500-2, 15331170-9

do góry