Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 11/17 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 11/17

Mariusz Makara
10.11.2017

Dostawa materiałów do prac remontowo - konserwacyjnych realizowanych w COSSG

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr referencyjny: 11/17

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa materiałów do prac remontowo - konserwacyjnych realizowanych w COSSG

do góry