Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

05/20

22.07.2020
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 139 000 euro 03.08.2020 11:00

01/20 – część nr 2

17.06.2020
Dostawa warzyw i owoców świeżych poniżej 139 000 euro 25.06.2020 11:00

03/20

10.06.2020
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych poniżej 139 000 euro 18.06.2020 11:00

04/20

04.06.2020
Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Koszalin na działce nr 6 obręb 19, ul. Piłsudskiego 92 - cz.1 zaplecze dydaktyczne (COS SG) poniżej 5 350 000 euro 19.06.2020 11:00

Sprawa 01/20

14.02.2020
Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych 27.02.2020 11:00

Sprawa 01/20

14.02.2020
Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych 27.02.2020 11:00

12/19 powtórzona

22.11.2019
Dostawa dwóch samochodów osobowych poniżej 144 000 euro 03.12.2019 11:00

16/19

20.11.2019
Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej poniżej 144 000 euro 28.11.2019 11:00

15/19

20.11.2019
Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy i jaj świeżych. poniżej 144 000 euro 29.11.2019 11:00

14/19

14.11.2019
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych. Część nr 1 – dostawa mięsa; Część nr 2 – dostawa przetworów mięsnych; poniżej 144 000 euro 25.11.2019 11:00

Wybierz Strony

do góry