Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

06/21

29.07.2021
Remont pokrycia dachu w bud. nr 2 na terenie COSSG w m. Koszalin poniżej 5 350 000 euro 13.08.2021 09:00

05/21 powtórzona

22.07.2021
Remont pokrycia dachu w bud. nr 1 na terenie COSSG w m. Koszalin poniżej 5 350 000 euro 06.08.2021 09:00

01/21

21.05.2021
Dostawa warzyw i owoców świeżych. poniżej 139 000 euro 31.05.2021 09:00

02/21 powtórzone

20.04.2021
Przebudowa kotłowni w budynku nr 51 (kuchnia – stołówka) w m. Koszalin. poniżej 5 350 000 euro 05.05.2021 00:00

Sprawa nr 11/20

28.12.2020
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 139 000 euro 14.01.2021 11:00

Sprawa nr 10/20

03.12.2020
Dostawa warzyw i owoców świeżych, przetworzonych oraz mrożonych poniżej 139 000 euro 11.12.2020 11:00

09/20

26.10.2020
Dostawa produktów sypkich i przypraw, pieczywa i ciast, produktów garmażeryjnych oraz wody mineralnej poniżej 139 000 euro 03.11.2020 11:00

02/20

23.10.2020
Dostawa energii elektrycznej poniżej 139 000 euro 03.11.2020 11:00

08/20

21.10.2020
Dostawa produktów mleczarskich, tłuszczy i jaj świeżych poniżej 139 000 euro 30.10.2020 11:00

07/20

14.10.2020
Dostawa mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 139 000 euro 23.10.2020 11:00
do góry