Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Inspektor Referatu Gospodarki Materiałowo - Finansowej Sekcji Gospodarki Żywnościowej - Praca -

Nawigacja

Praca

Inspektor Referatu Gospodarki Materiałowo - Finansowej Sekcji Gospodarki Żywnościowej

Mariusz Makara
01.04.2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Inspektora Referatu Gospodarki Materiałowo - Finansowej Sekcji Gospodarki Żywnościowej

 

 

Data ukazania się ogłoszenia:                  01.04.2019 r.

System i rozkład czasu pracy:                  podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                   1 etat

Rodzaj umowy:                                            umowa na czas określony

Liczba stanowisk pracy:                             1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,
 • praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

 

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku za pomocą dedykowanego programu komputerowego,
 • prowadzenie za pomocą dedykowanego programu komputerowego prowiantowania konsumentów w tym sporządzanie jadłospisów dekadowych i asygnat kuchennych,
 • wykonywanie pism i dokumentów (WORD, EXCEL),
 • ewidencjonowanie dokumentów, rozliczanie pobranych dokumentów,
 • obsługa telefonu, faxu i innych urządzeń biurowych,
 • doraźne przygotowywanie stołów konferencyjnych.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie,
 • staż pracy 4 lata, 
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office.

 

Mile widziane:

 • wykształcenie z zakresu technologii żywności,
 • aktualne badania do celów sanitarno– epidemiologicznych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • systematyczność i dokładność,
 • doświadczenie na stanowisku o podobnej specyfice pracy.

 

Wynagrodzenie:

2219,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej pod adresem http://bip.cos.strazgraniczna.pl/s12/rodo/12849,RODO.html

 

Termin składania dokumentów: osobiście do 12.04.2019 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry