Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współpraca międzynarodowa -

Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

15.05.2014

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej realizuje od ponad dwudziestu lat przedsięwzięcia szkoleniowe w formie kursów, szkoleń, warsztatów czy konferencji oparte na współpracy bilateralnej, na którą składają się wizyty ekspertów, wymiana wykładowców oraz projekty szkoleniowe. Stałymi partnerami COSSG w Koszalinie  w ramach współpracy międzynarodowej są:

  • Akademia Policji Federalnej w Lubece,
  • Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej w Neustrelitz,
  • Wyższa i Średnia Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czech w Holešowie,
  • Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji w Pezinok,
  • Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Słowacji w Košicach,
  • Szkoła Państwowej Straży Granicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litwy w Medininkai
  • Państwowa Szkoła Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne
  • Państwowa Służba Graniczna Ukrainy
  • Policja Republiki Macedonii

Na uwagę zasługuje fakt, że funkcjonariusze Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej aktywnie uczestniczą w aktualnie realizowanych projektach organizacji międzynarodowych takich jak FRONTEX, EXBS czy CEPOL oraz projektach twinningowych na rzecz innych krajów (np. „UA/51 Wzmocnienie Zdolności Państwowej Służby Granicznej Ukrainy”)  a także w misjach wspierających Policję Republiki Macedonii. Szereg przedsięwzięć jest realizowanych z partnerem niemieckim m.in. w ramach polsko-niemieckiej Grupy Roboczej „Granica” oraz wynikających z bilateralnej współpracy z Centrum Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego Policji Federalnej w Neustrelitz. Do stałych punktów tej współpracy można zaliczyć wspólne warsztaty dydaktyczne wykładowców a także coroczna wymiana słuchaczy szkolenia podstawowego/podoficerskiego, która ma na celu lepsze poznanie specyfiki zadań służbowych drugiej strony oraz nawiązanie  bliższych kontaktów, które pozytywnie wpłyną na relacje służbowe podczas pełnienia służby na wewnętrznej granicy UE. 

Ponadto funkcjonariusze Ośrodka są aktywnymi uczestnikami konferencji, seminariów lub warsztatów oraz spotkań roboczych z zakresu m.in. zwalczania  oraz zapobiegania handlowi ludźmi, nielegalnej migracji czy wykrywania i zwalczanie materiałów promieniotwórczych i jądrowych (organizowanych w ramach Memorandum o porozumieniu z Departamentem Energii USA).

Upowszechnianie wiedzy z zakresu działania innych służb i formacji granicznych państw europejskich w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbywa się także poprzez system szkoleń specjalistycznych i kursów doskonalących.

do góry