Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współpraca międzynarodowa -

Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

15.05.2014

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej prowadzi od wielu lat liczne działania oparte na współpracy bilateralnej, na którą składają się wizyty ekspertów, wymiana wykładowców oraz projekty szkoleniowe.Partnerami COS SG w ramach współpracy międzynarodowej są w szczególności:

 • Akademia Policji Federalnej w Lubece,
 • Centrum Kształcenia i Doskonalenia Policji Federalnej w Neustrelitz,
 • Wyższa i Średnia Szkoła Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej w Holeszowie,
 • Szkoła Policji Ministerstwa Spraw wewnętrznych w Pezinok,
 • Dyrekcja Policji Federalnej w Bad Bramstedt,
 • Centralny Ośrodek Służby Granicznej Ukrainy w Orszańcu.
 • Ważnym jest również fakt, że kadra Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej aktywnie uczestniczy w projektach organizacji międzynarodowych takich jak IOM, FRONTEX czy COSPOL VOIC, a także w konferencjach, seminariach, warsztatach i spotkaniach roboczych z zakresu m.in. walki oraz zapobiegania handlowi ludźmi czy nielegalnej migracji.

Upowszechnianie wiedzy z zakresu działania służb granicznych państw europejskich w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbywa się poprzez system szkoleń doskonalących i kursów specjalistycznych.


 International cooperation

The Main Border Guard Training Centre for many years runs extensive projects based on bilateral cooperation, which consists of expert visits, exchange of lecturers and training projects.The Main Border Guard Training Centre’s partners in international cooperation in particular are:

 • Federal Police Academy in Lübeck,
 • Education and Training Centre of the Federal Police in Neustrelitz,
 • The Higher and Secondary Police School of the Ministry of Interior of the Czech Republic in Holesov,
 • Police School of the Ministry of Interior in Pezinok,
 • The Federal Police Directorate in Bad Bramstedt,
 • The Centre for Border Service of Ukraine in Orszaniec.
 • It is also important that staff of The Main Border Guard Training Centre actively participates in projects of international organizations such as the IOM, FRONTEX or COSPOL Voice, as well as in conferences, seminars, workshops and working meetings of, inter alia, prevent and combat human trafficking and illegal migration.

The dissemination of knowledge in the field of border services of European countries in The Main Border Guard Training Centre takes place through a system of trainings and specialized courses. 

do góry