Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współpraca krajowa -

Nawigacja

Współpraca krajowa

Współpraca krajowa

15.05.2014

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie
współpracuje z następującymi instytucjami, uczelniami oraz ośrodkami szkolenia:

 

 

Urząd Miasta w Koszalinie www.koszalin.pl

Starostwo Powiatowe w Koszalinie www.powiat.koszalin.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców www.udsc.gov.pl

Służba Ochrony Państwa www.sop.gov.pl

Inspekcja Ochrony Środowiska www.gios.gov.pl/pl

Państwowa Straż Pożarna www.straz.gov.pl

Żandarmeria Wojskowa www.wojsko-polskie.pl/kgzw

Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa www.gov.pl/web/kas

Centralne Biuro Antykorupcyjne www.cba.gov.pl

Służba Kontrwywiadu Wojskowego www.skw.gov.pl

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego www.abw.gov.pl

Służba Więzienna www.sw.gov.pl

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie www.witd.szczecin.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl

Politechnika Koszalińska www.tu.koszalin.pl

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie www.cssp.gwl.koszalin.pl

 

Szkoła Policji w Słupsku www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl

Szkoła Policji w Pile www.pila.szkolapolicji.gov.pl

 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie www.csp.edu.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym www.mzsp.pl

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie www.zsptychowo.pl

 

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie  www.zsgoscino.pl
 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Kłaninie www.zspklanino.pl

Zespół Szkół Morskich w Darłowie www.zsm.darlowo.pl

VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie www.lo7.szczecin.pl

 

XLII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi www.lo42lodz.pl

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie zsonowogard.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach www.zsrcku.pl

do góry