Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Współpraca krajowa -

Nawigacja

Współpraca krajowa

Współpraca krajowa

15.05.2014

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie współpracuje z następującymi instytucjami, uczelniami oraz ośrodkami szkolenia:

Urząd Miasta w Koszalinie www.koszalin.pl
Starostwo Powiatowe w Koszalinie www.powiat.koszalin.pl
Izba Celna w Szczecinie  www.ic-szczecin.pl
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie  www.witd.szczecin.pl
Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego  www.migracje.uw.edu.pl
Politechnika Koszalińska www.tu.koszalin.pl
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznychwww.kwsnh.edu.pl
Akademia Morska w Szczecinie www.wsm.szczecin.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu www.amu.edu.pl
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie www.cssp.gwl.koszalin.pl
Szkoła Policji w Słupsku www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl
Szkoła Policji w Pile www.sppila.type.pl/mambo2
Szkoła Policji w Katowicach www.katowice.szkolapolicji.gov.pl
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie www.csp.edu.pl
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu www.cossw.sw.gov.pl
Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie  www.cs.strazgraniczna.pl
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu www.oss.strazgraniczna.pl
do góry