Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Prace budowlane wykonane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Finansowane z Funduszu Schengen II - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Prace budowlane wykonane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Finansowane z Funduszu Schengen II

26.08.2009

PRACE BUDOWLANE WYKONANE W CENTRALNYM OŚRODKU SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ, FINANSOWANE Z FUNDUSZU SCHENGEN

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU NR 3 REALIZOWANA W RAMACH MODERNIZACJI PRAWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU NR 3 w m. KOSZALIN

W celu wyłonienia wykonawcy robót przeprowadzono w roku 2006 procedury przetargowe i w dniu 29.12.2006 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy wynosiła 711.831,00 zł (netto). Termin realizacji zadania upływał dnia 31.08.2007 r. Całość zadania finansowana była ze środków SCHENGEN. W ramach tego przedsięwzięcia wymieniono starą drewnianą stolarkę okienną na stolarkę okienną z PCV z zachowaniem istniejącego podziału oraz wymieniono stare drewniane drzwi zewnętrzne na nowe drewniane nawiązujące do historycznego charakteru budynku. Realizacja powyższego zadania poprawiła estetyczny wygląd budynku. Pozwoli również na uzyskanie oszczędności w opłatach za zużycie energii cieplnej.  
do góry