Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Prace budowlane wykonane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Finansowane z Funduszu Schengen - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Prace budowlane wykonane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Finansowane z Funduszu Schengen

27.08.2009

PRACE BUDOWLANE WYKONANE W CENTRALNYM OŚRODKU SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ,FINANSOWANE Z FUNDUSZU SCHENGEN

MODERNIZACJA PRAWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU NR 3 W M. KOSZALIN SCH/04.01.01.906UMOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SCHENGEN

Wykonanie modernizacji prawego skrzydła budynku nr 3 na potrzeby biblioteki:Winda na potrzeby biblioteki Ośrodka, budynek nr 3; Drzwi wejściowe do biblioteki po remoncie, budynek nr 3; Czytelnia przed i po remoncie, budynek nr 3;

MODERNIZACJA BUDYNKU NR 5 W M. KOSZALIN SCH/04.01.01.906UMOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SCHENGEN

Modernizacja budynku nr 5 koszarowego - 50 miejsc w pokojach dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Elewacja budynku nr 5 przed i po remoncie; Korytarz w budynku nr 5 przed i po remoncie; Sala mieszkalna przed remontem i po remoncie0;

MODERNIZACJA BUDYNKÓW NR 1,2,3 W M. UNIEŚCIE SCH/04.01.01.908UMOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SCHENGEN

Szczegółowy zakres rzeczowy projektu: wymiana pokrycia dachowego, stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenia ścian zewnętrznych na dwóch budynkach, wymiana wrót garażowych w budynku nr 2, wykonanie łączników wraz z zadaszeniem, budowa nowego ogrodzenia kompleksu wraz z instalacją i montażem na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Budynki w Unieściu przed i po remoncie.

BUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMPLEKSU W M. KOSZALIN SCH/04.01.01.907UMOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH FUNDUSZU SCHENGEN

Prace dotyczyły linii kablowych nn, oświetlenia terenu, instalacji odgromowej oraz montażu lamp oświetleniowych.

Elewacja budynku nr 5 przed i po remoncie;
do góry