Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie PZU Życie SA -

Nawigacja

PZU Życie SA

PZU Życie SA

Mariusz Makara
07.03.2019

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

informuje o otrzymaniu w 2019 r.

środków finansowych

z Funduszu Prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A.

 

Przyznane środki  w wysokości 8 996,00 zł Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie przeznaczył na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do ratowania życia i zdrowia oraz zakup sprzętu wykorzystywanego podczas szkoleń funkcjonariuszy SG z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z otrzymanych środków zakupiono następujący sprzęt i materiały:

  • fantom Little Junior QCPR,
  • fantom Baby Anne,
  • kołnierz ortopedyczny Ambu Perfit Ace,
  • kołnierz ortopedyczny Ambu Redi – dzieci,
  • fantom Prestan Adult,
  • defibrylator szkoleniowy Defibtech Lifeline,
  • opatrunki wodoszczelne,
  • zestaw do pozoracji ran wieloelementowy.

Powyższe wyposażenie zostanie wykorzystane na działalność prewencyjną związaną z bezpieczeństwem publicznym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Działalność prewencyjna będzie ukierunkowana na podniesienie wiedzy zdobywanej przez słuchaczy kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz niesienie pomocy związanej z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.

 

Zakup finansowany ze środków finansowych 2019 roku z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.

do góry