Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie PZU Życie SA -

Nawigacja

PZU Życie SA

PZU Życie SA

Mariusz Makara
07.03.2019

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

 

informuje o otrzymaniu w 2022 r.

środków finansowych

z Funduszu Prewencyjnego PZU ŻYCIE SA

 

Przyznane środki  w wysokości 10 024,00 zł Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie przeznaczył na zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów wykorzystywanych  podczas zajęć dydaktycznych dla funkcjonariuszy SG z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z otrzymanych środków zakupiono:

  • fantomy do nauki resuscytacji,
  • opatrunki indywidualne wodoszczelne typ W.

Powyższe wyposażenie zostanie wykorzystane na działalność prewencyjną związaną z bezpieczeństwem publicznym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Działalność prewencyjna będzie ukierunkowana na podniesienie wiedzy zdobywanej przez słuchaczy kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz niesienie pomocy związanej z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz unowocześnienia technik ratownictwa medycznego.

 

Zakup finansowany z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie SA

do góry