Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie PZU Życie SA -

Nawigacja

PZU Życie SA

PZU Życie SA

Mariusz Makara
07.03.2019

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie


informuje o otrzymaniu w 2018 roku
środków finansowych
z Funduszu Prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A.

 

Przyznane środki w wysokości 9 878,00 zł Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie przeznaczył na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do ratowania życia i zdrowia oraz zakup sprzętu wykorzystywanego podczas szkoleń funkcjonariuszy SG z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zakupiono defibrylatory ED Lifeline z 7-letnią baterią (2 szt.) oraz opatrunki wodoszczelne (200 szt.).

Powyższy sprzęt zostanie wykorzystany na działalność prewencyjną związaną z bezpieczeństwem publicznym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Działalność prewencyjna będzie ukierunkowana na podniesienie wiedzy zdobywanej przez słuchaczy kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz niesienie pomocy związanej z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego.

 

Zakup finansowany ze środków finansowych 2018 roku
z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.

do góry