Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie PZU Życie SA -

Nawigacja

PZU Życie SA

PZU Życie SA

Mariusz Makara
07.03.2019

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

informuje o otrzymaniu w 2020 r.

środków finansowych

z Funduszu Prewencyjnego PZU ŻYCIE S.A.

 

Przyznane środki  w wysokości 10 376,00 zł Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie przeznaczył na zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do ratowania życia i zdrowia oraz zakup sprzętu wykorzystywanego podczas szkoleń funkcjonariuszy SG z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z otrzymanych środków zakupiono następujący sprzęt i materiały:

  • Defibrylator AED Lifeline z baterią 7-lenią,
  • Fantomy do nauki RKO ze wskaźnikami LED-Brayden,
  • Opatrunki wodoszczelne typu W,
  • Opaski elastyczne,
  • Codex,
  • Koce ratunkowe thermCARE,
  • Gazę opatrunkową sterylną,
  • Ustniki do RKO BRELOK,
  • Opatrunki wentylowe ACS Ashermana.

Powyższe wyposażenie zostanie wykorzystane na działalność prewencyjną związaną z bezpieczeństwem publicznym w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Działalność prewencyjna będzie ukierunkowana na podniesienie wiedzy zdobywanej przez słuchaczy kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz niesienie pomocy związanej z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego oraz unowocześnienia technik ratownictwa medycznego.

 

Zakup finansowany ze środków finansowych 2020 roku
z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A.

do góry