Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt Nr 2013-1-PL1-LEO03-37205 - Leonardo da Vinci -

Nawigacja

Leonardo da Vinci

Projekt Nr 2013-1-PL1-LEO03-37205

Redaktor
23.11.2015

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

logo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie uzyskał dofinansowanie w wysokości 23 640 EUR na realizację projektu mobilności „Metodyka szkoleń e-learningowych” w ramach Programu „Leonardo da Vinci” będącego komponentem Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 września 2013 roku, a zakończy 31 sierpnia 2014 roku. W tym czasie 12 funkcjonariuszy Ośrodka prowadzących zajęcia dydaktyczne lub działalność metodyczną, weźmie udział w szkoleniu z zakresu metodyki prowadzenia zajęć realizowanych z zastosowaniem technik kształcenia na odległość, tj. e-learningu.

Ponadto w 2014 roku uczestnicy projektu dokonają wymiany doświadczeń z funkcjonariuszami Państwowego Instytutu ds. Szkoleń Policji w Clermont – Ferrand we Francji, na temat systemu szkoleń e-learningowych, metod projektowania kursów e-learningowych, roli wykładowcy w procesie zarządzania tymi kursami oraz mierników jakości w kształceniu na odległość.

Efektem trwałym realizacji projektu będzie opracowanie przewodnika metodycznego zawierającego scenariusze zajęć realizowanych w formie e-learningu, a także wiadomości z zakresu metodyki szkoleń e-learningowych.

 * * * * * 

do góry