Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt EFPI 4/11/EFPI - Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów -

Nawigacja

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Projekt EFPI 4/11/EFPI

Redaktor
23.11.2015

Projekt EFPI 4/11/EFPI „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część III” Warsztaty z zakresu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. ...

„Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych

przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część III” 

 

Działania szkoleniowe realizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w ramach ww. projektu obejmowały organizację nw. szkoleń/warsztatów/seminariów: 

Warsztaty z zakresu kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP.

Handel ludźmi – poziom II.

Studia podyplomowe„Współczesne migracje międzynarodowe”

Społeczno – kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Afryki”

„Społeczno – kulturowa identyfikacja zjawiska handlu ludźmi” – poziom III.

„Społeczno – kulturowa identyfikacja cudzoziemców z Kaukazu”

Przeciwdziałanie nielegalnej migracji z wykorzystaniem środków określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Seminarium - „Kształtowanie i doskonalenie kompetencji międzykulturowych”.

„Podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnozy etnicznej nielegalnych migrantów”.

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów

logo

do góry