Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Projekt 4/14/EFPI/2012 - Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów -

Nawigacja

Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów

Projekt 4/14/EFPI/2012

Redaktor
23.11.2015

Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami-część IV

Projekt realizowany był od 1.04.2013 r. do 30.06.2014 r. Obejmował organizację szkoleń/warsztatów/seminariów przeznaczonych w szczególności dla funkcjonariuszy i pracowników zaangażowanych w proces działań z zakresu kontroli legalności pobytu i zatrudnienia oraz z zakresu przeprowadzania operacji powrotnych. Szkolenia, warsztaty, seminaria prowadzone były w oddziałach i ośrodkach szkolenia SG.

Działania szkoleniowe realizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w ramach ww. projektu obejmowały następującą tematykę:

  • podstawowe metody, techniki i narzędzia diagnozy etnicznej nielegalnych migrantów;
  • prowadzenie negocjacji oraz zapobieganie sytuacjom konfliktowym w ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;
  • język ukraiński w procedurach administracyjnych z cudzoziemcami;
  • kurs języka: gruzińskiego, wietnamskiego, urdu;
  • handel ludźmi- warsztaty dla pionu ds. cudzoziemców (poziom III);
  • warsztaty opieki zdrowotnej nad cudzoziemcami;
  • warsztaty z handlu ludźmi.

Przeprowadzenie zaplanowanych działań szkoleniowych przyczyniło się do zrealizowania celu operacyjnego projektu, tj. promowania skutecznego i jednolitego stosowania wspólnych norm w kwestii powrotów imigrantów zgodnie z rozwojem polityki w tej dziedzinie. Sprzyjały temu organizowane seminaria warsztatowe oraz szkolenia, pogłębiające wiedzę w obszarze kontroli legalności pobytu i kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, na poziomie regionalnym, pomiędzy właściwymi instytucjami zaangażowanymi w proces działań powrotowych. Działania szkoleniowe, organizowane przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, stanowią wsparcie dla polityki migracyjnej, tj. dla właściwego zarządzania powrotami nielegalnych migrantów.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 143 074, 00 zł.

Kwota zaplanowana dla COS SG na realizację projektu wyniosła 431 699, 00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów


 

do góry