Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący „Etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący „Etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie”

Mariusz Makara
04.09.2023

„Człowiek musi kierować się zasadami etycznymi, by móc mówić o właściwym zachowaniu a umysł człowieka musi panować nad naturalnymi odruchami.”
Giovanni della Casa, „O zwyczajach – Galateo ovvero de’ costumi” (pierwszy podręcznik dobrych manier, 1550-1555)

Świat dyplomacji uchyla rąbka tajemnicy. Fenomen języka dyplomacji i jego „constructive ambiguity” – „konstruktywna dwuznaczność” otwierająca liczne możliwości interpretacyjne, pozwalające powiększyć przestrzeń negocjacyjną i przyczynić się do znalezienia kompromisu (amb. K. Majka).

Po raz kolejny w tym roku w  Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej gośćmi byli funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej zainteresowani tematem „na czasie” czyli dyplomacją
w każdym aspekcie znaczenia tego pojęcia. Wiążą się z nią zagadnienia takie jak: dobre maniery i kultura bycia, etykieta obejmująca reguły zachowania i ubioru obowiązujące w sytuacjach publicznych i prywatnych, w tym w kontaktach z przedstawicielami obcych państw, ceremoniał oraz protokół dyplomatyczny zwany potocznie „liturgią dyplomacji”.

W dniach 22 - 25.07.2023 r. 16 uczestników kursu doskonalącego „Etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie” z Komendy Głównej SG i Oddziałów Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Podlaskiego oraz Śląskiego miało okazję zyskać nowe spojrzenie na oparte na szacunku i zasadzie równości ogólnie obowiązujące zasady dobrego wychowania, etykiety i protokołu dyplomatycznego. W charakterze eksperta wystąpił od kilku już lat współpracujący z Ośrodkiem Konsul Honorowy Republiki Bułgarii Pan Jan Strawiński, który sposobem przekazu wiedzy oraz charyzmatyczną osobowością potrafi zdobyć zainteresowanie i pełną uwagę słuchaczy już po kilku chwilach swojego wykładu. Tematem zajęć były również konkretne doświadczenia Pana Konsula jako wieloletniego przedstawiciela Korpusu Dyplomatycznego. Dobór treści przedmiotowego kursu doskonalącego miał na celu zachęcenie uczestników do dalszego samodzielnego zgłębiania wielu przenikających się wzajemnie obszarów: bon tonu, etykiety, ceremoniałów, protokołu dyplomatycznego ale również historii i ogólnej wiedzy o świecie dzisiejszych dni.

Kurs zrealizowany został przez Zakład Kompetencji Kierowniczych i Logistycznych COSSG. Zajęcia prowadziła kpt. SG Tamara ZAJECKA-MASINA z udziałem ppłk. SG Tomasza SIEKA oraz
Pani Darii KUBICKIEJ.

do góry