Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wizyta w COSSG uczniów I klas Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta w COSSG uczniów I klas Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

Mariusz Makara
19.05.2023

W dniach 13-18 maja 2023 r.  w murach naszego Ośrodka gościliśmy uczniów I klas Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

Było to już kolejne zaproszenie uczniów liceum ogólnokształcącego służb mundurowo-administracyjnych do odbycia interesującej podróży dydaktycznej po naszym Ośrodku. Spotkanie miało na celu podtrzymywanie tradycji w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży i popularyzowania wiedzy o Straży Granicznej, a także propagowania zachowań prospołecznych, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz kreowania pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.

Podczas pobytu w COSSG uczniowie zostali zapoznani z tradycjami, historią i zadaniami formacji oraz uczestniczyli w teoretycznych i praktycznych zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez naszych doświadczonych wykładowców.

Ponadto młodzi adepci uczestniczyli w zajęciach z zakresu zadań Straży Granicznej oraz zasad naboru do służby, budowy i zabezpieczenia dokumentów, kontroli granicznej, technik interwencji, przeciwdziałania przestępstwom handlu ludźmi, podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad użytkowania broni palnej                           i samoewakuacji w wypadkach samochodowych.

Mamy nadzieję, że  wśród odwiedzającej nas młodzieży udało nam się zaszczepić pasję do służby  w naszej formacji i niektórzy i z nich powrócą do naszej Szkoły jako słuchacze szkoleń kwalifikowanych oraz przyszła kadra Straży Granicznej.

do góry