Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia w zakresie szkoły chorążych w COSSG

Ewelina Sienkiewicz
08.05.2023

8 maja 2023 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie rozpoczęła się czwarta edycja szkolenia w zakresie szkoły chorążych dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej.

W przedsięwzięciu bierze udział 62 słuchaczy z Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz oddziałów Straży Granicznej: Morskiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Nadbużańskiego, Śląskiego oraz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej i Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej.

W czasie jego trwania funkcjonariusze nabędą wiadomości i umiejętności m.in. w zakresie kierowania zespołem oraz poznają wybrane zagadnienia prawne warunkujące prawidłowe wykonywanie zadań służbowych.

Inauguracji Szkolenia dokonał zastępca Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej ppłk SG Paweł SUKACZ życząc jego uczestnikom wytrwałości w nauce. Zwieńczeniem wysiłków słuchaczy po trzech tygodniach nauki będzie dwudniowy egzamin. Szkolenie zakończy się 26 maja br.

do góry