Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zjawisko pracy przymusowej – inne oblicze handlu ludźmi - III edycja - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zjawisko pracy przymusowej – inne oblicze handlu ludźmi - III edycja

Mariusz Makara
14.03.2023

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w dniach 28.02 - 02.03.2023 roku miała miejsce III edycja warsztatów, nosząca nazwę Zjawisko pracy przymusowej – inne oblicze handlu ludźmi.

Merytoryczną stronę warsztatów stanowili wykładowcy Zespołu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Procedur Karnych Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego COSSG w Koszalinie: st. chor. szt. SG Aneta Śmiałkowska i Pani Daria Kubicka oraz eksperci zewnętrzni:

  • Pani Irena Dawid – Olczyk: współzałożycielka fundacji La Strada, kulturoznawca, trenerka, negocjatorka. Koordynatorka Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar handlu ludźmi.
  • Pan Paweł Golonka: emerytowany funkcjonariusz Policji, wieloletni koordynator ds. handlu ludźmi Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Tematyka warsztatów dotyczyła w głównej mierze podejmowania pracy za granicą przez cudzoziemców i obywateli RP oraz odpowiedniego przygotowania się do takiego wyjazdu pod kątem sprawdzenia wiarygodności pracodawcy. Należy pamiętać, że celem handlu ludźmi zawsze jest zysk i wykorzystanie. Często idzie w parze z izolacją, groźbami i dezinformacją.

Obecnie trwają prace analityczne nad potrzebą wprowadzenia odrębnej definicji pracy przymusowej do Kodeksu Karnego. Definicja, której obecnie używamy obowiązuje w Polsce od 1939 roku, stąd potrzeba zmian i ustawodawstwa w tym zakresie.

Podczas zajęć omówiono również aspekt kulturowy zjawiska pracy przymusowej w kontekście funkcjonowania obywateli Wietnamu na polskim rynku pracy.

Funkcjonariusze reprezentowali Podlaski, Nadodrzański, Morski, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oraz COSSG w Koszalinie - razem 18 osób.

Łącznie w ramach przeprowadzonych warsztatów w latach 2022 – 2023 przeszkolono 51 funkcjonariuszy ze wszystkich jednostek organizacyjnych SG.

Projekt nr NMF/PA20/003 pn. Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2014 - 2021

do góry