Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie 31. rocznica utworzenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

31. rocznica utworzenia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Ewelina Sienkiewicz
10.03.2023

10 marca 2023 r. funkcjonariusze i pracownicy z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie świętowali obchody 31. rocznicy utworzenia koszalińskiej Szkoły. W auli naszego Ośrodka odbyła się uroczystość, podczas której wręczono awanse i wyróżnienia.

Podczas uroczystości swoją obecnością zaszczycili nas: Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, parlamentarzyści ziemi koszalińskiej, przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, dowódcy i komendanci jednostek mundurowych Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Miejskiej, przedstawiciele środowiska akademickiego, szkół i instytucji współpracujących z koszalińskim Ośrodkiem oraz funkcjonariusze rezerwy, którzy służyli w Ośrodku.

Podczas wystąpienia Komendant COSSG płk SG dr Piotr Boćko podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za trud i zaangażowanie włożone w rozwój naszego Ośrodka oraz za profesjonalizm w wykonywaniu obowiązków służbowych.

Za zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył:

 • BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI- kpt. SG Tamarę ZAJĘCKĄ – MASINĘ.

Odznaczenie wręczył II Wicewojewoda Zachodniopomorski - Pan Mateusz WAGEMANN.

Święto stanowiło także okazję do tego, aby podziękować w sposób szczególny funkcjonariuszom i pracownikom Ośrodka, którzy w tym roku obchodzili jubileusze służby lub pracy.

JUBILEUSZ 40 LAT PRACY OBCHODZĄ:

1.            Pani Ewa NOWACZYK
2.            Pani Wioleta JARMUZIEWICZ
3.            Pani Mariola PUMPOŁOWICZ
4.            Pan Grzegorz NOWAKOWSKI
5.            Pan Zbigniew WENCEL

JUBILEUSZ 35 LAT PRACY I SŁUŻBY OBCHODZĄ:

1.            ppłk SG Barbara WOŹNIAK
2.            Pani Marzena KUPISZ
3.            Pani Danuta ZIERKE
4.            Pan Grzegorz HERRMANN
5.            Pan Zdzisław PRZEDWÓJ
6.            Pan Mirosław ORCZYK
7.            Pan Adam NOWAK

JUBILEUSZ 30 LAT PRACY I SŁUŻBY OBCHODZĄ:

1.            ppłk SG Maria MAREK
2.            ppłk SG Monika KRUCIŃSKA
3.            mjr SG Krzysztof DIAKÓW
4.            Pani Marlena WRÓBLEWSKA
5.            Pani Magdalena WOCH
6.            Pani Mariola ANDRZEJEWSKA
7.            Pani Dorota MACKIEWICZ
8.            Pani Danuta KMINIKOWSKA

JUBILEUSZ 25 LAT PRACY I SŁUŻBY OBCHODZĄ:

1.            mjr SG Tomasz BECHLER
2.            mjr SG Mariusz ZWOLAN
3.            por. SG Krzysztof DĘBSKI
4.            ppor. SG Radosław ZAWISTOWSKI
5.            st. chor. szt. SG Agnieszka DONIGIEWICZ
6.            st. chor. szt. SG Donata KRAJEWSKA
7.            st. chor. szt. SG Dariusz SARNES
8.            chor. szt. SG Jarosław KOWALSKI
9.            chor. SG Tomasz ZACHACZEWSKI
10.          mł. chor. SG Sylwester RUTKOWSKI
11.          Pani Katarzyna KALKOWSKA

JUBILEUSZ 20 LAT PRACY I SŁUŻBY OBCHODZĄ:

1.            por. SG Joanna GORZELSKA
2.            st. chor. szt. SG Aneta ŚMIAŁKOWSKA
3.            st. chor. szt. SG Justyna DĄBROWSKA
4.            st. chor. szt. SG Agnieszka URBAN – JARKIEWICZ
5.            chor. szt. SG Agnieszka PARUS
6.            chor. SG Piotr BRODOWSKI
7.            mł. chor. SG Lucyna KUCZYŃSKA
8.            mł. chor. SG Marcin KORZENIOWSKI
9.            Pani Ewa SZCZEPAŃSKA

Z okazji Święta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej na stopień kaprala Straży Granicznej zostali mianowani:

1.            szer. SG Katarzyna ZIELIŃSKA
2.            szer. SG Adrian GROMKOWSKI

Ponadto za wzorową służbę i pracę szkoleniową przyczyniającą się do rozwoju działalności dydaktycznej, na wniosek Przewodniczącego Rady Pedagogicznej Komendant Ośrodka nadał:

 • tytuł „WYKŁADOWCY ROKU 2022” - st. chor. szt. SG Piotrowi KOŁACZKOWSKIEMU.

Obchody święta Ośrodka są doskonałym momentem na wręczenie rozkazów personalnych funkcjonariuszom, którym powierzono pełnienie obowiązków służbowych i mianowano na wyższe stanowiska służbowe. Z dniem 1 kwietnia 2023 r. NA WYŻSZE STANOWISKA SŁUŻBOWE awans otrzymali:

1.            mjr SG Agnieszka ZBAŃSKA
2.            mjr SG Marek KULON
3.            mjr SG Rafał PARZUCHOWSKI
4.            kpt. SG Piotr KLIMEK
5.            ppor. SG Robert SROCZYŃSKI
6.            st. chor. szt. SG Agnieszka ZARĘBSKA
7.            st. chor. szt. SG Bartłomiej NAKIELNY
8.            st. chor. szt. SG Jacek JARKIEWICZ
9.            kpr. SG Anna KASZUBIAK

Z okazji obchodów 31. rocznicy utworzenia Ośrodka, Komendant COSSG za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych WYRÓŻNIŁ NAGRODAMI PIENIĘŻNYMI nw. pracowników:

1.            Panią Marlenę WRÓBLEWSKĄ
2.            Panią Mirosławę NIEWIŃSKĄ
3.            Panią Mariolę ANDRZEJEWSKĄ
4.            Panią Małgorzatę SZAKUTĘ
5.            Panią Iwonę PANTANOWSKĄ
6.            Panią Bożenę ŻEROMSKĄ
7.            Pana Andrzeja KAPUSTYŃSKIEGO
8.            Pana Marka BLISZCZA

oraz nw. funkcjonariuszy:

1.            ppłk SG Arlettę SKOREK
2.            mjr SG Annę CHACHAJ
3.            mjr SG Dagmarę PODRAZĘ – OLECH
4.            mjr. SG Krzysztofa NAJDZIONA
5.            mjr. SG Mariusza ZWOLANA
6.            ppor. SG Rafała PODOLAŃCZYKA
7.            st. chor. szt. SG Agatę KOWALSKĄ
8.            st. chor. szt. SG Donatę KRAJEWSKĄ
9.            mł. chor. SG Darię BINKOWSKĄ
10.          kpr. SG Annę KASZUBIAK

Dzisiejsza uroczystość stanowiła również okazję do wyróżnienia i podziękowania wszystkim partnerom COSSG, którzy na co dzień wspierają działalność statutową naszej Szkoły. Za wieloletnią współpracę, przychylność dla działań Ośrodka oraz wszystkie przedsięwzięcia służące popularyzowaniu Centralnego Ośrodka w przestrzeni publicznej, Komendant Ośrodka wyróżnił:

 • Sekretarza Stanu w MSWiA – Pana Pawła SZEFERNAKERA
 • Dyrektora  Zarządu ds. Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej – płk. Pawła HOŁOWEŃKĘ
 • Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie - nadbryg. Jarosława TOMCZYKA,
 • Komendanta 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie- ppłk. Marka CHUŁKA
 • Dyrektora Filharmonii Koszalińskiej – Pana Roberta WASILEWSKIEGO
 • Prezesa Zarządu Radia Koszalin - Piotra OSTROWSKIEGO
 • Panią Dyrektor Archiwum Państwowego w Koszalinie - Katarzynę KRÓLCZYK
 • Przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy SG – Pana Marcina KOLASĘ

STATUETKĘ PRZYJACIELA CENTRALNEGO OŚRODKA otrzymali:

 • Pan Mariusz  KASPRZYK - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • kontradm. SG Andrzej PROKOPSKI - Komendant MOSG
 • Jego Magnificencja dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech ŚLĄCZKA - Rektor Politechniki Morskiej w Szczecinie
 • mjr SG Artur OCHAŁ – p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału I Archiwum Straży Granicznej z siedzibą w Szczecinie

Tegoroczną uroczystość umilił i nadał wyjątkowego charakteru koncert orkiestry KAMERTON – składającej się z uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie pod dyrygenturą Pana Jacka Kujawskiego.

do góry