Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Ewelina Sienkiewicz
09.03.2023

6 - 9 marca 2023 r. odbyła się kolejna w tym roku edycja kursu doskonalącego z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej – odnowienie uprawnień.

Kurs prowadzili funkcjonariusze  Zespołu Bezpieczeństwa w Komunikacji Zakładu Granicznego : mjr SG Marek Świętanowski i st. chor. szt. SG Tomasz Pałka. 

W kursie udział wzięło 12 funkcjonariuszy pochodzących z Bieszczadzkiego, Nadodrzańskiego, Warmińsko - Mazurskiego i Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Przedsięwzięcie szkoleniowe skierowane jest do funkcjonariuszy wykonujących zadania związane z kontrolą radiometryczną i ma na celu odnowienie wcześniej nabytych uprawnień.

Słuchacze w trakcie zajęć uzupełnili wiedzę z zakresu uregulowań prawnych dotyczących międzynarodowego przewozu materiałów jądrowych i innych materiałów promieniotwórczych, podstaw ochrony radiologicznej, zasad postępowania w przypadku zdarzenia radiacyjnego, procedur kontrolnych, a ponadto wymogów dotyczących dokumentacji obowiązującej podczas transportu materiałów promieniotwórczych. W trakcie zajęć praktycznych doskonalili  umiejętności w zakresie posługiwania się urządzeniami do wykrywania i identyfikacji materiałów promieniotwórczych.

 

do góry