Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pierwsza edycja kursu doskonalącego „Operator łączności bliskiego zasięgu – SRC”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja kursu doskonalącego „Operator łączności bliskiego zasięgu – SRC”.

Ewelina Sienkiewicz
09.03.2023

Od 27 lutego do 3 marca 2023 r. Zespół Zabezpieczenia Logistycznego Zakładu Kompetencji Kierowniczych i Logistycznych COSSG w Koszalinie zrealizował pierwszą w tym roku edycję kursu doskonalącego „Operator łączności bliskiego zasięgu – SRC”.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 5 osób z Placówek Straży Granicznej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Kurs prowadzili: Krzysztof Szyca, kpt. Paweł Palonek i st. chor. szt. SG Joanna Zylka.

Celem głównym kursu było nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu państwowego potwierdzającego kompetencje przewidziane dla operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (Short Range Communication).

Kurs adresowany był dla funkcjonariuszy z Dywizjonów i Placówek MOSG realizujących zadania służbowe z wykorzystaniem urządzeń radiowych UKF (VHF) z przystawką cyfrową DSC (Cyfrowe Wywołanie Selektywne), a także wykorzystujących urządzenia do morskiej oraz satelitarnej komunikacji alarmowej na jednostkach pływających.

do góry