Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Szkolenie specjalistyczne dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej

Mariusz Makara
10.03.2023

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w dniach 28 lutego do 10 marca 2023 roku odbyła się druga w tym roku edycja Szkolenia specjalistycznego dla kadry kierowniczej i dowódczej Straży Granicznej.

W szkoleniu uczestniczyło 30 funkcjonariuszy z niemal wszystkich Oddziałów SG i Komendy Głównej SG przewidzianych do mianowania na stanowiska kierownicze w Straży Granicznej.

Założenia programowe przedmiotowego szkolenia dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim, psychologicznymi aspektami kierowania ludźmi oraz zagadnieniami formalno-prawnymi omawianymi w kontekście kierowania ludźmi. Poprzez przedstawiane i dyskutowane podczas zajęć problemy oraz liczne ćwiczenia, szkolenie służyło nabyciu lub rozwinięciu zarówno tradycyjnych kompetencji kierowniczych (planowanie zadań, podejmowanie decyzji, organizowanie i kontrolowanie realizacji zadań), jak i kompetencji związanych z tworzeniem właściwych relacji z ludźmi i budowaniem własnego potencjału kierowniczego.

Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez wykładowców Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych: ppłk SG dr Barbarę Woźniak, mjr SG Annę Chachaj, mjr SG Justynę Błędniak-Czabrowską, kpt. SG Tamarę Zajęcką-Masina, kpt. SG Marka Ziembę, ppor. SG dr Radosława Wiśniewskiego i st. chor. szt. SG Przemysława Stachurskiego. Ponadto do prowadzenia zróżnicowanych treści programowych szkolenia zaproszono przedstawicieli Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego – płk. SG Krzysztofa Muzyczuka i mjr SG Monikę Stanisławską oraz Pododdziałów Szkolnych – ppłk. SG Tomasza Sieka. Na zakończenie szkolenia został przeprowadzony egzamin z zakresu kompetencji kierowniczych o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym. Słuchacze z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w osiągnięciu celów szkolenia i wspólnie z liczną kadrą dydaktyczną budowali atmosferę służącą wysokiej efektywności zajęć.

do góry