Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Dyplomata to ktoś, kto zastanowi się dwa razy, zanim nic nie powie…” W. Churchill - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Dyplomata to ktoś, kto zastanowi się dwa razy, zanim nic nie powie…” W. Churchill

Ewelina Świtała
13.11.2022

Kto to jest „dyplomata”? Jak dobre maniery i etykieta kształtują relacje międzyludzkie oraz stosunki między organizacjami, instytucjami czy państwami? Czy ceremoniał i protokół dyplomatyczny są gwarantami porządku i harmonii?

Po raz ostatni w tym roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie gościli funkcjonariusze Straży Granicznej chcący bliżej przyjrzeć się zagadnieniom savoir-vivre’u, etykiety i protokołu dyplomatycznego.

W dniach 25 - 28.10.2022 r. i 07 - 10.11.2022 r. 19 uczestników dwóch edycji kursu doskonalącego „Etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie”, funkcjonariuszy Komendy Głównej SG, Biura Spraw Wewnętrznych SG oraz Nadbużańskiego, Nadwiślańskiego i Podlaskiego Oddziału SG miało okazję zapoznać się z tematyką szeroko pojętej dyplomacji, zyskać nowe spojrzenie na ogólnie obowiązujące zasady dobrego wychowania, etykiety i protokołu dyplomatycznego.

 Zaproszenie do uczestnictwa w przedmiotowym przedsięwzięciu w charakterze eksperta przyjął Konsul Honorowy Republiki Bułgarii Pan Jan Strawiński, który w ujęciu wieloaspektowym zaprezentował zagadnienia dyplomacji i protokołu dyplomatycznego. Tematem wykładu były również doświadczenia Pana Konsula, zebrane w ciągu wielu lat jego aktywności na niwie dyplomatycznej. Bez wątpienia obecność gościa - praktyka była atutem zrealizowanego przedsięwzięcia, inspiracją do rozważań i bodźcem do pogłębiania wiedzy z zakresu obejmującego kilka jakże silnie przenikających się wzajemnie obszarów: bon tonu, etykiety, ceremoniałów, protokołu dyplomatycznego, ale również historii aż po aktualne zdarzenia areny międzynarodowej dzisiejszego świata.

Kurs realizowany w Zakładzie Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych COSSG, przeprowadzony został z udziałem Pana ppłk. SG Tomasza Sieka, mjr SG Moniki Stanisławskiej, kpt. SG Tamary Zajęckiej-Masina oraz Pani Darii Kubickiej.

do góry