Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Pierwsza edycja kursu doskonalącego „Taktyka i techniki posługiwania się pałką służbową – teleskopową” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pierwsza edycja kursu doskonalącego „Taktyka i techniki posługiwania się pałką służbową – teleskopową”

Mariusz Makara
09.11.2022

W dniach od 7 do 10 listopada 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza edycja kursu doskonalącego pt. „Taktyka i techniki posługiwania się pałką służbową – teleskopową”.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 12 funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej. Głównym celem kursu było nabycie i usystematyzowanie wiadomości oraz doskonalenie umiejętności przez funkcjonariuszy do działania w sytuacji podjęcia interwencji, w sytuacji której niezbędnym jest użycie pałki służbowej teleskopowej. W zakresie wiadomości: uczestnicy kursu pogłębiali znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych regulujących użycie pałki służbowej teleskopowej w służbie wobec osób nieegzekwujących obowiązujące przepisy prawa i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W zakresie umiejętności: uczestnicy kursu nabywali umiejętności technik obrony przed zróżnicowanymi formami bezprawnego zamachu na zdrowie lub życie funkcjonariusza.

Szkolenie obejmowało następujące obszary programowe: skuteczne przeprowadzanie interwencji z użyciem/wykorzystaniem palki służbowej teleskopowej względem osoby znajdującej się w pojeździe dopuszczającej się bezprawnego zamachu na funkcjonariuszy, prowadzenie ubezpieczenia oraz współdziałanie podczas interwencji względem osoby uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie, niepodporządkowującej się poleceniom funkcjonariuszy, stosowanie obowiązujących przepisów w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego podczas interwencji z użyciem/wykorzystaniem pałki służbowej teleskopowej oraz prawidłowe dokumentowanie ich użycia.
 

 

do góry