Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Spotkanie z przedstawicielami Beneficjentów Programu z obszaru programowego PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami Beneficjentów Programu z obszaru programowego PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”

Mariusz Makara
15.09.2022

W dniach 07-08 września br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako Operator Programu „Sprawy wewnętrzne” Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zorganizowało w miejscowości Falenty k. Warszawy spotkanie z przedstawicielami Beneficjentów Programu z obszaru programowego PA20 „Międzynarodowa współpraca policyjna i zwalczanie przestępczości”.

Celem spotkania było przedstawienie obecnego stanu wdrażania Programu i prezentacja poszczególnych projektów a także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Beneficjentami.

Projekty realizowane w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w ramach powyższego programu zostały zaprezentowane przez opiekuna projektu por. SG Katarzynę Poraniuk oraz opiekuna merytorycznego Panią Darię Kubicką.

do góry